top of page

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcí ocelových a dřevěných konstrukcí stejně jako se statikou nosných konstrukcí ze skla. Za naše projekty neseme plnou odpovědnost a zaštiťujeme je vlastním osvědčením o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb.

Projekce ocelových konstrukcí

Nabízíme projekci ocelových konstrukcí v rámci dokumentace pro stavební řízení.

Ovládáme nelineární numerickou analýzu prostorových konstrukcí předepnutých nekovových (textilních) membrán, nerezových sítí a lanových konstrukcí. Provádíme statické výpočty membránového zastřešení, voliér z nerezových sítí, záchytných bezpečnostních sítí, krycích sítí a zábran nebo lanových konstrukcí pro ozelenění fasád apod.

moderní architektura
Rusty Steel

Prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

Provádíme prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604 po celé ČR. Vydáváme autorizovaný protokol spolu s návrhem řešení zjištěných závad a nedostatků.

Projekce konstrukcí ze skla

Provádíme autorizované statické výpočty a posouzení nosných konstrukcí ze skla. Můžete se na nás obrátit jak v případě jednoduchých skleněných prvků pro nejrůznější použití, skleněného zábradlí a nejrůznějších výplní, tak v případě složitějších konstrukcí jako jsou pochozí skleněné desky a lávky, akvária, řešení statiky nosných izolačních dvojskel a trojskel nebo hybridních konstrukcí. Navrhujeme také nosné lepené spoje konstrukcí ze skla, kde zajistíme i odbornou aplikaci osobou s certifikátem „european adhesive specialist“ , aby byla garantována únosnost spoje, deklarovaná ve statickém výpočtu. Navrhneme a předem numericky vyřešíme detaily a přípoje nosného skleněného prvku k navazující konstrukci, což jsou nejčastější místa vzniku poruch skleněných konstrukcí.

Skrz sklo
Plánování budov

Výpočet požární odolnosti konstrukcí dle EN

Dokážeme provést statický výpočet ocelové nebo dřevěné konstrukce za požáru dle ČSN EN 1993-1-2, což je plně uznatelný dokument, který slouží jako příloha k požárně bezpečnostnímu řešení, díky které lze ve valné většině případů uspořit nemalé prostředky za předepsané protipožární nátěry nebo obklady.

bottom of page