top of page

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcí požární bezpečnosti ve všech oborech výstavby a změn užívání. Za naše projekty neseme plnou zodpovědnost a zaštiťujeme je vlastním osvědčením o autorizaci v oboru požární bezpečnosti staveb.

Požárně bezpečnostní řešení

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcí požární bezpečnosti ve všech oborech výstavby a změn užívání. Za naše projekty neseme plnou zodpovědnost a zaštiťujeme je vlastním osvědčením o autorizaci v oboru požární bezpečnosti staveb.
Nabízíme komplexní služby v oblasti požární bezpečnosti staveb, po dodání potřebných podkladů pro Vás vyřešíme požární bezpečnost od poradenství ve fázi přípravy projektu, vyřízení souhlasného stanoviska hasičského záchranného sboru v libovolném kraji pro účely stavebního či územního řízení až po konzultace během realizace projektu a změn stavby před dokončením.

Poradíme si s projekty požární bezpečnosti ve všech oblastech pozemních a dopravních staveb, máme široké zkušenosti a přehled v oblasti renovace kulturních památek.

v ohni
Dům Plan Review

Požární evakuační plány

Požární evakuační plány se zpracovávají pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nebo tam kde tak stanoví dokumentace požární ochrany. 

Požární evakuační plány zpracujeme ve vynikající grafické kvalitě a v barevném a designovém stylu dle Vašeho výběru a přání.

Požární prevence

Zajistíme pro Vás:

  • Dokumentace požární ochrany (např. analýza zdolávání požárů atd.)

  • Školení požární ochrany

  • Audit plnění podmínek právních úprav a normových předpisů v oblasti PO, zjištění závad s návrhem jejich řešení

  • Posouzení požárního nebezpečí

  • Požární poplachové směrnice

  • Revize věcných prostředků PO a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Plánování architektů
Plánování budov

Výpočet požární odolnosti konstrukcí dle EN a inženýrský přístup k řešení požární bezpečnosti staveb

Dokážeme provést statický výpočet ocelové nebo dřevěné konstrukce za požáru dle ČSN EN 1993-1-2, což je plně uznatelný dokument, který slouží jako příloha k požárně bezpečnostnímu řešení, díky které lze ve valné většině případů uspořit nemalé prostředky za předepsané protipožární nátěry nebo obklady.

Individuálně a zdarma zhodnotíme Vaše požadavky ke konkrétnímu projektu a připravíme Vám na míru cenovou nabídku s možností námi nalezených úspor před realizací projektu. 

bottom of page