top of page
Geometrická architektura

PROJEKTY

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Požární bezpečnost staveb

Statika a dynamika staveb

Odborné poradenství

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcí požární bezpečnosti staveb ve všech oborech výstavby a změn užívání. Za naše projekty neseme plnou odpovědnost a zaštiťujeme je vlastním osvědčením o autorizaci v oboru požární bezpečnosti staveb.

STATIKA A DYNAMIKA
STAVEB

Máme dlouholeté zkušenosti s projekcí ocelových a dřevěných konstrukcí stejně jako se statikou nosných konstrukcí ze skla. Za naše projekty neseme plnou odpovědnost a zaštiťujeme je vlastním osvědčením o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb.

PORADENSTVÍ A
ODBORNÉ POSUDKY

Pro naše klienty jsme téměř neustále k zastižení.

Nabízíme odborné posudky v oboru nosných konstrukcí ze skla, ocelových a dřevěných konstrukcí v případě pochybností o jejich správné funkci, projekční či realizační chybě, havárii nebo jako podklad pro spor 2 stran.

kancelář

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb.

 

Veškeré naše projekty řešíme podle platných norem v dané oblasti výstavby či požární ochrany. K projekci přistupujeme zodpovědně a věnujeme se všem otázkám navazujících profesních činností. Stanovíme také podmínky pro zhotovitele a budoucího provozovatele stavby tak, aby nedošlo k podcenění jejich informovanosti během realizace projektu a dalšího užívání stavby. Našim výstupem nejsou třístránkové a účelově vytvořené „projekty“, ale komplexní zhodnocení daného problému, pod které se nebojím podepsat.

Kontakt
bottom of page